Welkom op de site van Joan Sträter

Personalia

Joan Sträter (drs. interculturele pedagogiek en orthopedagogiek, Leiden) is sinds februari 2017 werkzaam als gz-psycholoog bij de Equator Foundation in Diemen. Equator maakt deel uit van Arq, partners in psychotrauma, een stichting waar Centrum '45 ook onder valt.

Bij Equator geeft Joan traumabehandeling aan de zg. Ongedocumenteerden die lijden aan een post-traumatische stressstoornis. Haar clienten zijn mensen zonder verblijsstatus. Hoewel hun situatie verre van stabiel is, blijken zij toch van behandeling te kunnen profiteren. Met zg. Narratieve Exposure Therapie (NET) kunnen veel klachten verminderen. Hierna ontstaat dan vaak ruimte om na te denken over de toekomst. 

Sinds haar afstuderen heeft Joan zich voornamelijk ontwikkeld in de forensische kinder,- en jeugdpsychiatrie door het geven van individuele,- en gezinstherapie, traumabehandelingen en dialectische gedragstherapie aan jongeren met forse gedragspoblemen en comorbide problematiek. Eerder was zij werkzaam als behandelcoördinator in een jeugdinrichting, gedragswetenschapper, gedragstherapeut en consultant Ook is zij een tijdje behandelaar geweest bij het team Huiselijk Geweld van De Waag in Almere.

In Joan's Boys , een documentaire gemaakt door Catherine van Campen, welke in premiëre is gegaan op het Nederlands Filmfestival in Utrecht op 2 oktober 2013, is een goed beeld te krijgen van Joan als therapeut. Deze docu is op 2 december 2013 op tv uitgezonden bij de NCRV en is terug te zien op uitzendinggemist.nl of op: http://www.npo.nl/joan-s-boys-ncrv-dokument/02-12-2013/NCRV_1652806

 De trailer van de film kunt u bekijken onder het hoofdstuk " Joan's Boys".